Tag Archives: Stefans Grové

STEFANS GROVé 90 JAAR : STEFANS GROVé 90 YEARS

STEFANS GROVé 90 JAAR
‘n Fees & Simposium

10 – 12 Augustus 2012
Odeion Skool vir Musiek

Die internasionaal bekende Suid-Afrikaanse komponis, Stefans Grové, vier vanjaar sy 90ste verjaardag. Ter herdenking van sy lang en uitnemende loopbaan bied die Odeion Skool vir Musiek (Universiteit van die Vrystaat) in samewerking met die Dokumentasiesentrum vir Musiek (DOMUS) by die Universiteit van Stellenbosch met trots ’n naweeklange fees in Bloemfontein van 10 tot 12 Augustus aan. Die feesviering sal konserte van sy musiek, ’n simposium van musikologiese refleksie en kommentare oor sy werk deur die komponis self behels.

Die program begin op Vrydag 10 Augustus met ’n praatjie deur prof. Grové (18:00) om die aand se konsert in te lui.  Die konsert om 19:30 sal Grové se “Tweespalt” en “Sanguinies” uit Piano Pieces (1975), Nonyana, the ceremonial dancer (1994), Afrika Beelde (1999) en Dance Song for the Nyau Dance (2003) insluit.  Ben Schoeman is die solis met dié klavierwerke.  Ná pouse sal die Vyf Liedere op tekste van Ingrid Jonker, Pan en die Nagtegaal en Sielvoël uitgevoer word.  Die kunstenaars is Helen Vosloo (fluit), Anmari van der Westhuizen (tjello), Lesley-Ann Mathews (klavier) en Matildie Thom Wium (mezzo-sopraan).

Op Saterdag 11 Augustus sal die Dokumentasiesentrum vir Musiek ? simposium (9:00 – 13:00) oor Grové se musiek aanbied, insluitende referate deur bekende musikoloë soos proff. Gregory Barz (via video), Hannes Taljaard en Izak Grové, asook ? lesingdemonstrasie deur Ben Schoeman.  Met die konsert (19:30) sal Grové se Afrika Hymnus II, die première van My Jaargetye (? opdragwerk vir Schoeman deur die Odeion Skool vir Musiek), Gesprekke vir orrel en klavier asook die wêreldpremière van sy nuutgekomponeerde Klavierkwintet  – “A Venda Legend” insluit.   Tydens hierdie konsert sal die FAK ‘n toekenning vir besondere kultuurprestasie asook die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ‘n oorkonde aan Stefans Grové maak.  Die konsert sal voorafgegaan word deur ’n onderhoud wat Ben Schoeman met Grové sal voer oor die onderwerp van Grové se klaviermusiek (18:00).

Die laaste konsert van die fees sal op Sondag 12 Augustus plaasvind en sluit die ensemble-werk Musa vir fluit (Helen Vosloo), altviool (Jeanne-Louise Moolman), tjello (Anmari van der Westhuizen), klavier (Piet Moolman) en verteller (Marli van der Bijl) in. Ander werke op Sondagmiddag se program is Grové se Sonate vir altviool en klavier en die Elegie vir Strykorkes wat deur die OSM Camerata uitgevoer sal word.

Die volgende OSM vennote word by voorbaat bedank vir hulle bydrae om hierdie besonderse geleenthede te laat realiseer: DOMUS, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, die ATKV & ATKV-Muziq en Xerox (UV Kampus).

TOEGANG: R70 (volwassenes), R50 (pensioenarisse, studente en leerders) Spesiale pakket: R120 vir die drie konserte (dus R40 per konsert!). Kaartjies beskikbaar by Computicket.

Toegang na die seminaar en pre-konsert onderhoude is gratis.

NAVRAE: Ninette Pretorius (tel. 051-401 2504)

STEFANS GROVé 90 YEARS
A Festival & Symposium
10 – 12 August 2012
Odeion School of Music

Internationally acclaimed South African composer, Stefans Grové, celebrates his 90th birthday this year. In honour of his long and distinguished career, the Odeion School of Music (University of the Free State), in collaboration with the Documentation Centre for Music (DOMUS) at the University of Stellenbosch, is proud to present a weekend-long festival in Bloemfontein from 10 to 12 August, which will include concerts of his music, a symposium of musicological reflection, as well as commentaries on his work by the composer himself.

The programme starts off on Friday 10 August with a talk given by Prof Grové (18:00) to introduce the evening’s concert.  The concert at 19:30 will include Grové’s “Tweespalt” and “Sanguinies” from Piano Pieces (1975) Nonyana, the ceremonial dancer (1994), Afrika Beelde (1999) and Dance Song for the Nyau Dance (2003).  Pianist Ben Schoeman is the soloist for this part of the programme.  After the interval the set of Five Ingrid Jonker songs, Pan and the Nightingale and Sielvoël will be performed.  The artists are Helen Vosloo (flute), Anmari van der Westhuizen (cello), Lesley-Ann Mathews (piano) and Matildie Thom Wium (mezzo soprano).

On Saturday 11 August the Documentation Centre for Music will present a symposium (9:00 – 13:00) on Grové’s music, including papers by such distinguished scholars as Gregory Barz (via video), Hannes Taljaard and Izak Grové, and a lecture demonstration by Ben Schoeman. With the concert (19:30) Grové’s Afrika Hymnus II,  the première of My Jaargetye (commissioned by the Odeion School of Music for Schoeman), Conversations for organ and piano as well as the première of Grové’s recently composed Piano Quintet – “A Venda Legend”.  During this concert the FAK will present an award for exceptional cultural achievement to Stefans Grové and the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns will present a citation to the composer.  This concert will be preceded by an interview with Grové conducted by Ben Schoeman on the subject of Grové’s piano music (18:00).

The concluding concert of the festival will take place on Sunday 12 August and will feature the ensemble work Musa, for flute (Helen Vosloo), viola (Jeanne-Louise Moolman), violoncello (Anmari van der Westhuizen), piano (Piet Moolman) and a narrator (Marli van der Bijl). Other works on Sunday afternoon’s programme include Grové’s Sonata for Viola and Piano and the Elegy for String Orchestra which will be performed by the OSM Camerata.

We sincerely thank the following OSM partners who have contributed to make these special events possible: DOMUS, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, the FAK, ATKV & ATKV-Muziq and Xerox (UFS Campus).

ADMISSION: R70 (adults), R50 (pensioners, students and learners) Special Package: R120 for the three concerts (i.e. R40 per concert!) Tickets available at Computicket

Admission to the seminar and pre-concert talks are free of charge.

ENQUIRIES:  Ninette Pretorius (tel. 051 401 2504)

Advertisements