Tag Archives: Afrikaans songs

Lecture on Afrikaans folk songs

The popular lecture on Afrikaans folk songs by Dr Matilda Burden, presented at the Word Fest this year, will be repeated on Wednesday, 25 May at 18:30 at the University Museum, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch.

The Afrikaans folk song is already for more than 30 years Dr Burden’s field of research. Interesting aspects such as  the unpretentiousness and  playfulness with words, as well as humor and crudeness are aspects being investigated.

Seeing that many visitors to the Word Fest had to choose between various interesting presentations, they now have the opportunity to catch up to enjoy this lecture.

For more information contact dr Burden at  021-808 2002.

LESING OOR VOLKSLIEDJIES

Die gewilde lesing oor volksliedjies wat by Woordfees 2011 aangebied is, word op openbare versoek Woensdagaand 25 Mei om 18:30 herhaal in die Universiteitsmuseum, Ryneveldstraat 52, Stellenbosch.

Die aanbieder is dr Matilda Burden, wat reeds vir meer as 30 jaar besig is met navorsing oor die Afrikaanse volksliedjie. Interessante aspekte word ondersoek, soos die pretensieloosheid en woordvaardigheid van die volksmens soos dit na vore kom in Afrikaanse volksliedjies, asook die humor en kruheid wat daaruit spreek. Daar word ook gekyk na die funksie en die vorm van die volksliedjie – het die liriek van die volkslied ook ‘n bepaalde vorm soos formele poësie?

Baie feesgangers by Woordfees het die lesing misgeloop weens botsings met ander interessante aanbiedinge. Hier is ‘n geleentheid om die gaping te vul. Die lesing bied ‘n verryking vir elkeen wat die ongelooflike potensiaal en sêkrag van Afrikaans kan geniet en waardeer.

Vir verdere inligting kontak dr Burden by  021-808 2002.

Advertisements