Monthly Archives: November 2010

Arnold Bosman Commemorative Concert

ARNOLD BOSMAN Gedenkkonsert
6 Februarie 2010
Anglikaanse Katedraal (St. Georgesstraat)
19:00

Die UV Departement Musiek het op 6 Februarie 2010 ‘n spesiale gedenkkonsert ter ere van Arnold Bosman, bekende dirigent en pianis, aangebied.  Paslik is hierdie geleentheid aangebied ter herdenking van sy  dood ongeveer 5 jaar gelede op 4 Februarie 2005 in Italië.  Met hierdie geleentheid het sy vader, dr. Willem Bosman, Arnold se musikale nalatenskap aan die UV geskenk.  Arnold, ‘n gewese Suid-Afrikaner, het veral gedurende die laaste dekade van sy lewe tot ‘n veelsydige en vooraanstaande musikale figuur ontwikkel en het as beide uitvoerder en dirigent ‘n betekenisvolle bydrae tot musikale uitvoering en navorsing in Italië gelewer.

Die oogmerk van hierdie spesiale konsert was om sy statuur, bydrae en nagedagtenis na vore te bring en te eer.  Daarom is die konsert ook so saamgestel om op ‘n paslike wyse Arnold se musikale voorkeure en aktiwiteite te belig.

Die eerste helfte van die program het bestaan uit solo-komposisies en –liedere waarby ‘n replika van ‘n fortepiano (een van Arnold se gunsteling instrumente) gebruik is.  Kunstenaars wat opgetree het, sluit in Deirdré Blignaut (sopraan), Nicol Viljoen (fortepiano & orrel), John Reid Coulter (fortepiano), Human Coetzee (tjello), Lance Phillip (tenoor) en Willie Viljoen (kontratenoor).  Die tweede helfte van die program het bestaan uit die immergewilde Fauré Requiem, soos uitgevoer deur die Ars Nova Consort onder leiding van Lance Phillip met Jan Beukes as orrelis.

ARNOLD BOSMAN Commemorative Concert
6 February 2010
Anglican Cathedral (St. Georges Street)
19:00

On 6 Febraury 2010, the UFS Department of Music presented a special memorial concert in honour of Arnold Bosman, renowned conductor and pianist.  It was fitting to present this concert to commemmorate Arnold’s death 5 years ago on 4 February 2005 in Italy.  During this occassion, Arnold’s father, dr. Willem Bosman, donated his son’s musical inheritance to the UFS.  Arnold, a former South African, has developed, especially during the last decade of his life, as a diverse and prominent musical figure and as both performer and conductor he made a significant contribution to musical performance and research in Italy.

This special concert aimed at highlighting his stature, contribution and to commemorate his legacy.  Therefore it has been compiled in such a way as to fittingly elucidate Arnold’s musical preferences and activities.

The first half of the programme consisted of solo compositions and songs where a replica of a fortepiano (one of Arnold’s favourite instruments) was used.  Musicians who performed included Deirdré Blignaut (soprano), Nicol Viljoen (fortepiano & organ), John Reid Coulter (fortepiano), Human Coetzee (cello), Lance Phillip (tenor) and Willie Viljoen (countertenor).  In the second half of the programme, the ever popular Fauré Requiem was performed by the Ars Nova Consort under the leadership of Lance Phillip with organist Jan Beukes.

(Ninette Pretorius)

Advertisements

Farewell Concert for Professor Werner Nel

A farewell concert was held for Prof. Werner Nel at the School of Music, North West University (Potchefstroom) on Friday 29th October 2010.

The concert was organised by Santisa Viljoen, lecturer and former student of Prof. Nel.

This slideshow requires JavaScript.